Nederland

Technologie ontwricht, de consument beslist

Wie leest er nog een krant? Op 25 maart werden de oplagecijfers gepubliceerd van de papieren edities van de grote Nederlandse kranten. Alle kranten zagen hun oplagen dalen, soms met tientallen procenten. De schade werd maar voor een heel beperkt deel gecompenseerd door opbrengsten uit elektronische media. Het is tekenend voor de snelheid waarmee door technologie gedreven ontwikkelingen de bestaande verdienmodellen ontwrichten. Niet alleen gedrukte media moeten het ontgelden. Ook alle andere sectoren worden geraakt.

Automatiseringsgraad tussen organisaties, een interessante vraag

Afgelopen week kreeg ik een zeer eenvoudige maar zeer interessante vraag voorgelegd. Een vraag waar mijn gedachte de afgelopen decennia al vaker stevig door geprikkeld is. Waarom zijn de verschillen in automatiseringsgraad tussen organisaties zo groot?

Datahuis op orde

De afgelopen jaren zijn een roerige tijd geweest voor de financiële sector en nog steeds staat de bedrijfstak voor de nodige uitdagingen. Hierbij is één van de kernelementen het herstellen van vertrouwen van verschillende stakeholders. De media hebben de laatste jaren veel nadruk gelegd op gebeurtenissen zoals nationalisaties, fraudes en boetes, die zich hebben voorgedaan bij banken. Toezichthouders zoals de ECB en DNB hebben hierop gereageerd met aangepaste wet- en regelgeving en zij zien er steeds strenger op toe dat financiële organisaties ‘in control’ zijn en de juiste informatie opleveren. Door deze aanpassingen in de wet dienen banken het data-aggregatie- en rapportagevermogen naar een hoger niveau te brengen, waardoor toezichthouders en andere gebruikers van data worden overtuigd dat de risico’s nauwkeurig en volledig zijn vastgelegd.

‘One IT’ volgt uit ‘One company’; en niet andersom

Eenvoud en consistentie. Het zijn belangrijke kernbegrippen in de economische realiteit van vandaag de dag en succesvolle bedrijven als Apple en Google hebben er waarschijnlijk een groot deel van hun succes aan te danken. Menig bestuurder heeft grote ambities op dit gebied en de laatste jaren zetten veel grote ondernemingen dan ook in op de ‘One company’ gedachte.

Regeldruk verminderen vergt fundamenteel andere oplossingen

Onlangs deed KPMG onderzoek naar de regeldruk in het pensioendomein als gevolg van flexibele arbeidscontracten. Conclusie: de regeldruk in het pensioendomein neemt toe als gevolg van flexibele arbeidsrelaties. In een reactie op een op dit onderzoek gebaseerd advies van Actal (adviescollege toetsing regeldruk) gaf de staatssecretaris aan dat ze met een aantal initiatieven (omtrent kleine pensioenen en de informatievoorziening) reeds aan de slag is gegaan! Ondanks dit soort mooie successen, lijkt het lastig om de regeldruk merkbaar te verminderen. Welk mechanisme ligt hieraan ten grondslag? En wat betekent dit voor de aanpak?

Grote ondernemingen komen van Mars, startups van Venus

De verschillen tussen startups en gevestigde ondernemingen zijn groot, maar net als bij mannen en vrouwen geloof ik dat er gelukkige relaties mogelijk zijn. Met toegang tot de nieuwste technologie en een “get it done” mentaliteit zetten startups de standaard voor (open) innovatie. Grote ondernemingen bieden nog steeds een belangrijke bron van brains, geld, merk en reputatie.

Ondanks dat uit het KPMG-onderzoek New Horizons blijkt dat beide partijen erkennen veel van elkaar te kunnen leren, zijn succesverhalen van samenwerkingen tussen startups en grote ondernemingen in Nederland schaars. Belangrijke barrières zijn de grote verschillen tussen beide bloedgroepen en het gebrek aan wederzijds begrip.

Wie claimt het nieuwe goud?

Data is het nieuwe goud. Dat leest u vast niet voor de eerste keer. Elke organisatie die op een berg data zit kan daarmee (commercieel) voordeel verkrijgen. Organisaties kunnen met slimme algoritmes beter voorspellen wat hun klanten nodig hebben – al dan niet door hun data te combineren met data uit andere bronnen; ze kunnen met diezelfde algoritmes maatwerk aanbiedingen doen; ze kunnen nieuwe diensten aanbieden die gebruik maken van die data; ze kunnen hun eigen logistiek of administratie veel efficiënter maken; of het potentieel op een ander terrein waarmaken. Ik ben ervan overtuigd dat we nog maar aan het begin van de mogelijkheden staan. Big Data leidt tot mogelijkheden die we nu voor een deel nog niet eens kunnen bevatten. Niet alleen om de commercie te ondersteunen maar vooral ook voor andere concepten om maatschappelijke problemen op te lossen.

Cybersecurity: geen eenzijdige focus op privacy na ‘Snowden’

Edward Snowden bracht eerder dit jaar met zijn onthullingen een maalstroom van nieuws en bijbehorende maatschappelijke verontwaardiging op gang. Er ontstond internationaal een collectieve boosheid over ons totale gebrek aan privacy, nu blijkbaar zo’n beetje al het internetverkeer wordt gemonitord. De zorgen zijn begrijpelijk en terecht. Snowden heeft iets op de kaart gezet wat aandacht behoeft. Maar er zit ook een neveneffect aan: dat we ons in de discussie over cybersecurity eenzijdig richten op het gevaar dat privacygevoelige informatie in handen komt van anderen.

Van gemeengoed naar echt goed: de vijf geboden voor een goede business case

Ingrijpende beslissingen hangen meestal samen met aanzienlijke kosten en opbrengsten. De term ‘business case’ wordt overal genoemd maar kent grote variatie in diepgang, niveau en kwaliteit. Om tot een weloverwogen beslissing te komen neemt de behoefte aan goede beslissingsondersteuning toe. Waaraan moet een goede business case eigenlijk voldoen?

Op weg naar ArchDevOps

DevOps is de volgende stap naar een professionele gestroomlijnde IT-fabriek. Toch zijn de meeste organisaties zo ver nog niet. Hoe gaat DevOps hen helpen? Waar staat de architect in deze? En wat moet de architect doen om DevOps mogelijk te maken?