Is uw organisatiecultuur corporate governance-proof?

Het nieuwe voorstel voor een corporate governance code ligt op tafel, de tweede update dus van wat in 2003 bekend is geworden onder de Code Tabaksblat. Als alles volgens planning verloopt, geldt deze code voor het Nederlandse bedrijfsleven vanaf 1 januari 2017.
1

The next level of Data & Analytics = Soms een surprise party

Een surprise party, dat is: VERRASSING!! Het is precies het onverwachte, maar vrolijke gevoel dat onze klanten soms ervaren. Ze hebben een vraag, en ze krijgen uiteindelijk een verrassend antwoord dat -nog verrassender- het probleem op een totaal onverwachte, en dus innovatieve manier oplost. Voorbeeld: een bank kwam bij ons en wilde graag kosten besparen. […]
4

Kunstmatige intelligentie doet morgen de zorgadministratie

Veel professionals vinden de administratieve kant van hun werk deprimerend: “te veel”, “te complex” en “het leidt af van de zorg die je aan een patiënt wilt geven”. De vraag die ons dan ook intrigeert is: Hoe reageert de professional?

The next level of Data & Analytics = De hele organisatie laten meegenieten

En opeens was daar een paar jaar geleden het nieuwe toverwoord: data. Data was het nieuwe goud. Wie data had, had de toekomst. Dus gingen bedrijven data verzamelen, veel data. Het gevolg: een surplus aan data, ongeorganiseerd, ongestructureerd, misschien vol potentie, wellicht vol inzichten, vol vooruitgang, maar vooralsnog vooral één grote kluwen. En wat w […]
11

Beroepseed accountants: Verdere versterking van het interne kompas

Het doel van deze maatregelen is om de kwaliteit en de onafhankelijkheid van de accountantscontrole verder te verbeteren om het vertrouwen te herstellen.

IT Management: 2017 en verder

Meer en meer organisatie maken digitalisering tot een bepalend onderdeel van hun strategie. Een voorbeeld hiervan is de Rijksoverheid die onder de noemer ‘Digitaal 2017’ werkt aan een majeure digitaliseringsslag. Dit betekent dat vanaf 2017 de dienstverlening van de overheid naar burgers en bedrijven gedigitaliseerd zal moeten zijn.
1