Veel organisaties moeten nog een privacy verbeteringssprintje van één maand trekken dankzij invoering ‘Wet Meldplicht Datalekken’

Per 1 januari 2016 zal de “Wet Meldplicht Datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp” van kracht zijn. Organisaties zijn dan verplicht direct een melding te maken bij de toezichthouder College bescherming persoonsgegevens (CBP) in het geval van een ernstig datalek (en soms ook bij de gedupeerden van zo’n datalek). Daarnaast is het CBP in s […]
2

6 principes bij EPD-programma’s en IT-initiatieven in ziekenhuizen

In mijn vorige blog heb ik de 5 EPD dilemma’s van de ziekenhuisbestuurder behandeld. Dit met als doel om samen met u een landelijke discussie te starten en een beweging in gang te zetten die de EPD-markt de komende 5 jaar kan veranderen. Op de blog zijn veel reactie gekomen. De kern was: ‘’Zeer herkenbaar en helemaal eens met de (zorgelijke) analyse. N […]
3

Hoe Lean is uw organisatie echt?

“ Maturity is knowing when to be immature.” — Randall Hall  Uit het Lean onderzoek 2015 bleek dat de organisaties die zich in stadium 2 en 3 bevinden hun volwassenheid veel beter inschatten dan respondenten die zich in stadium 1 bevinden. Hoe langer je met Lean bezig bent, des te meer ga je inzien hoe groot de uitdaging is om de juiste tool in te zetten […]
2 1

The next Lean level. Hoe breng je de organisatie naar een volgend niveau?

Knowledge has to be improved, challenged, and increased constantly, or it vanishes.” – Peter Drucker – De huidige marktomstandigheden dwingen organisaties om steeds effectiever en efficiënter te gaan werken. Klanten worden steeds kritischer en veeleisender en vragen om meer flexibiliteit, kwaliteit en snelheid in het leveren van producten en diensten. He […]
4 1

Klaar voor de Lean start? Op weg naar een Lean DNA

“A corporation is a living organism; it has to continue to shed its skin. Methods have to change. Focus has to change. Values have to change. The sum total of those changes is transformation.”  – Andrew Grove, Former CEO Intel – Steeds meer Nederlandse ondernemingen stappen over op het toepassen van de zogenaamde Lean principes, de werkwijze die e […]
21

Van ‘black box’ naar duidelijke toegevoegde waarde van IT

IT is een steeds krachtiger middel in het bijdragen aan organisatiedoelstellingen door een betere bediening van de klant en mogelijke kostenbesparingen. Maar IT is ook complex en niet transparant. Wie ziet tussen de bits, bytes en servers de relaties tussen functionaliteit en hun kosten nog? In deze blog geven wij twee concrete adviezen om uw IT-sturing en behee […]
2