20/80 is het nieuwe denken. Voorkom dat Integrated Reporting sterft in schoonheid

in Topics, Cutting Through Complexity, 21.01.2013

Bijdrage van Guido Klüth en Wim Bartels

Integrated Reporting (IR) is duidelijk met een opmars bezig. Wat ons hierbij steeds weer opvalt, is dat de focus vooral ligt op het verbeteren van het jaarverslag. En dat is een gedachtefout: IR gaat in feite NIET over het verslag.

Waar gaat het dan feitelijk wel om bij Integrated Reporting? In essentie: de 20/80-regel. Onderzoek van OceanTomo toont aan dat de waarde van ondernemingen nog maar voor 20% uit de ‘financials’ bestaat. De andere 80% wordt bepaald door immateriële factoren, zoals merkbeleving, reputatie en zaken als innovatie en kwaliteit van de medewerkers.

Integrated Reporting is erop gericht stakeholders inzicht te geven in de waarde van de onderneming, zodat onder andere de financiële markt en de arbeidsmarkt effectief kunnen functioneren.

Wij pleiten daarom voor een andere focus. Een die start bij diep inzicht in de brede waardecreatie van ondernemingen en die zich nadrukkelijk richt op Report-ING – als bedrijfsactiviteit in plaats van op een ‘report’ als resultaat. Dit vergt van ondernemingen drie stappen.

Stap 1 – Beschrijf de strategie. Een open deur? Nou nee: de meeste ondernemingen hebben een eendimensionale strategie, vooral gericht op geld. Een holistische strategie maakt duidelijk welke middelen –menselijk, natuurlijk, sociaal, intellectueel, geproduceerd én financieel – de onderneming inzet om waarde te creëren. Een dergelijke strategie maakt ook inzichtelijk hoe en waarom de capitals als sturingsvariabelen bijdragen aan het bereiken van waarde. Met name de waarom-vraag draagt bij aan de holistische benadering van strategie.

Stap 2 – Maak de grond bouwrijp. Richt de organisatie in langs de lijnen van de ‘value drivers’ en zet een cultuur neer waarin mensen worden gemotiveerd en beloond voor resultaten op de factoren die de waarde van de onderneming bepalen.

Stap 3 – Stuur en scoor. Progressie komt niet vanzelf. Inzicht in voortgang op de gestelde ambities vraagt om duidelijke inbedding in de bedrijfsprocessen, inclusief monitoring door de controlling-organisatie in de onderneming.

Pas na deze stappen moet geïntegreerde verslaggeving in beeld komen. Een verslag is daarbij niet meer dan een communicatiemiddel voor de Corporate Story – over strategie en implementatie.

Integrated Reporting op deze manier heeft de juiste focus: accountability in plaats van accounting. Als we afstevenen op mooie rapporten zonder diepere inbedding, dan sterft de beweging van Integrated Reporting in schoonheid: een mooi verhaal, maar geen wezenlijke verandering. Laten we dat voorkomen.

Dr. G.H. Klüth RA is bij KPMG verantwoordelijk voor Integrated Thinking & Reporting Services.
Drs. W.J. Bartels RA is partner bij KPMG Advisory.


2 Comments

  1. Marie-Paule

    Dank voor dit artikel! Waar kan ik voorbeelden van goede integrated reporting vinden?

  2. Guido Klüth

    Beste Marie-Paule,

    In reactie op jouw vraag is momenteel op de website van de International Integrated Reporting Council (IIRC) een database te vinden met voorbeelden van Integrated Reporting. In de voorbeelden is tevens te zien, dat bedrijven nog worstelen met het onderwerp.

    Dit is de exacte link: http://examples.theiirc.org/home

Leave a Reply

Your email address will not be published.