De juiste startup, zoeken naar een speld in de hooiberg

in Topics, Startups, 04.12.2013

Kansen op samenwerking, innovatie, marktbenadering, expansie en het leveren van toegevoegde waarde blijven veelal onbenut. Dit blijkt uit het New Horizons onderzoek van KPMG naar de mate waarin startende en gevestigde ondernemingen erin slagen met elkaar samen te werken. Hoewel grote ondernemingen (80%) het belang van startups onderkennen voor onder meer het innovatieve vermogen en de verbetering van de concurrentiekracht, is de weg naar samenwerking zeer diffuus en de toegankelijkheid voor startups zeer beperkt.

Corporates hebben veel moeite met het identificeren van de juiste startups terwijl startups het lastig vinden om de juiste corporates te vinden. Het identificeren van de juiste contactpersoon binnen de organisatie blijkt een tweede sta-in-de-weg. Kortom: het is zoeken naar een speld in de hooiberg.

Speld in een hooiberg

Het is voor corporates lastiger om startups te vinden dan andersom. Een lijst met de top-50 corporates in Nederland is sneller gevonden dan een lijst met veelbelovende startups die aansluiten op je core business. Nog te weinig grote ondernemingen wijden een volledige afdeling aan het identificeren van startups. Daarbij beschikt het merendeel (60%) niet over een centraal loket waar startups zich kunnen melden. Met als resultaat dat het voor startende ondernemingen niet duidelijk is hoe zij een grote onderneming kunnen benaderen. Een gemiste kans. Mijn tip aan grote ondernemingen is: zorg dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor startups binnen jouw onderneming. Dit resulteert in een groter aanbod en zal veel tijd en energie besparen in het proces van cherry picking.

Indien je als startup een corporate op het oog hebt, is het van belang om de juiste persoon te identificeren die je kan helpen impact te maken. Een sponsor binnen de organisatie van een corporate die de weg weet te vinden naar de juiste personen, is essentieel voor een succesvolle samenwerking. Voor startups geldt dan ook: geef nooit op! Blijf bellen, al moet je vijftig personen benaderen binnen een onderneming. Als je weet dat dit de juiste corporate is, geef dan nooit op!

Dit blog behoort tot de reeks blogs die verschijnen rondom het evenement en onderzoeksrapport KPMG New Horizons. Lees meer over New Horizons.


Leave a Reply

Your email address will not be published.