Duurzaamheid is geweldige bron voor innovatie

in Topics, De Nieuwe Wereld, Topics, Duurzaamheid, Topics, Innovatie, 07.12.2012

Bijdrage uit FD Outlook Special Innovatiekracht, 7 december 2012

Veel ondernemingen beschikken over een rijkdom aan niet-financiële data, al was het maar omdat ze die nodig hebben voor hun duurzaamheidsverslag. Denk aan data over waterverbruik, afvalstromen, energie en CO2-uitstoot. We zouden meer met die data kunnen doen en onze praktijk laat zien dat je met een slimme analysetool heel interessante bevindingen uit grote bestanden kunt halen. Bij veel ondernemingen blijkt het dan mogelijk om op korte termijn verbeteringen door te voeren in (productie)processen. Slim gebruik van niet-financiële data creëert in veel gevallen dan ook innovatieve oplossingen.

Er is echter nog iets belangrijkers: ondernemingen moeten ook inspelen op de ontwikkelingen op de langere termijn. Voorbeelden als Nokia en Kodak laten zien hoe ingrijpend en snel je positie onder druk komt te staan als je niet snel genoeg nieuwe ontwikkelingen het hoofd biedt. Succesvolle ondernemingen kijken voortdurend naar toekomstontwikkelingen en vertalen die in (nieuwe) producten en diensten. Een goede duurzaamheidsstrategie is daarbij een fantastisch hulpmiddel. Duurzaamheid is in zichzelf immers gericht op de lange termijn en dwingt tot nadenken over megatrends; nog lang niet alle sectoren houden rekening met megatrends. Uit ons wereldwijde onderzoek ‘Expect the Unexpected’ blijkt onder meer dat veel sectoren wel rekening houden met stijgende energieprijzen, maar de waterschaarste nauwelijks op de agenda hebben staan.

Duurzaamheid stimuleert innovatie, ook als het niet in de sfeer van maatschappelijk verantwoord en filantropie zit, maar in verband wordt gebracht met de businessstrategie. Dat kan door de negatieve externe kosten te beprijzen. Als we dat doen wordt duidelijk wat de (lange-termijn) financiële impact is van nieuwe duurzame innovaties en ook van een gebrek daaraan.

Onder de noemer ‘Valuation of Sustainability’ zijn wij gestart met een project om op dat gebied een stap verder te komen en daarmee inzicht te bieden in de (aandeelhouders)waarde van duurzame strategieën. Dat is de opmaat naar meer innovatie maar uiteindelijk ook de opmaat naar een wereld waarin duurzaamheid business as usual is.

De FD Outlook Special Innovatiekracht is onderdeel van de Nieuwe Wereld, een initiatief van Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio dat mede mogelijk gemaakt wordt door KPMG. Lees meer over dit initiatief.


Leave a Reply

Your email address will not be published.