Duurzaamheid is het grootste vraagstuk waarvoor retailers zich dit decennium geplaatst zien

in Topics, Duurzaamheid, 05.06.2012

Tegen het einde van dit decennium zal de uitdaging om een duurzaam retailbedrijf op te zetten de retailsector net zo drastisch veranderd hebben als technologie de afgelopen 20 jaar dat heeft gedaan, aldus Jasper de Grauw, segmentleider Consumer Markets bij KPMG.

Twintig jaar geleden wist niemand precies hoe technologie de manier waarop detailhandel destijds werd gedreven zou veranderen. Inmiddels is duidelijk dat de bedrijven die de uitdagingen en kansen die technologie bood met innovatieve oplossingen tegemoet traden het meest succesvol zijn gebleken.

Net zoals de kansen en bedreigingen die gepaard gaan met technologische verandering in het verleden onzekerheid creëerden, bestaat er op dit moment een gebrek aan duidelijkheid over de duurzaamheidsagenda van regelgeving en de betrouwbaarheid van gegevens. Dit blijkt een barrière te zijn voor de slagvaardigheid binnen de sector.

Deze situatie moet echter worden overwonnen aangezien wereldwijde ontwikkelingen op socio-economisch en resourcegebied actie vereisen. De sector moet leren omgaan met de omvang van de verschuiving oostwaarts. Als elk van de grote economische markten de komende 20 jaar in hetzelfde tempo zou groeien als de afgelopen 20 jaar, dan zou de consumptie in China drie keer hoger zijn dan die in de Verenigde Staten. De omvang van deze toegenomen consumptie vereist aandacht. Voorspeld wordt dat de groei van de middenklasse wereldwijd zal leiden tot nog eens twee miljard mensen die allemaal in een snel tempo willen consumeren.

Maar zelfs als we de exponentiële groei van de middenklasse buiten beschouwing laten, zullen de retailverkopen – als deze de komende 20 jaar per land in hetzelfde tempo blijven stijgen – $ 90 biljard bedragen: vijf keer meer dan nu. Dit zou betekenen dat de consumptie de komende 20 jaar twee keer zo snel zal stijgen als de afgelopen 20 jaar.

Als we uitgaan van ons huidige gebruik van de hulpbronnen die de wereld biedt, dan moge duidelijk zijn dat deze eenvoudigweg niet in onze behoeften zullen kunnen voorzien.

Opmerkelijk is dat de retailsector bij de aanpak van duurzaamheid een voorsprong heeft op het merendeel van het bedrijfsleven. Recent KPMG-onderzoek heeft aangetoond dat 81% van de retail- en consumentengoederenbedrijven over een duurzaamheidsstrategie beschikt, tegenover gemiddeld 62% in het bedrijfsleven.

De strategieën die retailers hebben geformuleerd zijn vaak vérgaand. Sommige retailers kijken naar duurzaamheid in bredere zin, dus niet alleen naar bijvoorbeeld hun eigen directe CO2- of afvalvoetafdruk, en gebruiken hun strategie om een beter inzicht te ontwikkelen in wat duurzaamheid voor hun bedrijf betekent. Dit heeft geleid tot een beter inzicht in en een betere beheersing van vraagstukken als het risico van de leveringsketen en de zekerheid van het aanbod van kernmaterialen.

Retailers trachten zo efficiënt mogelijk te worden en hun verbruik van hulpbronnen te reduceren door het opzetten van energie- en afvalefficiencyprojecten. Deze projecten hebben als bijkomend voordeel dat de lopende kosten van retailers worden gedrukt. Veel ondernemers in de retailsector maken echter ook gebruik van innovatieve technologieën voor meer dan alleen maar snelle winsten.

Sommige retailers hebben een bredere focus op duurzaamheid gekregen, zodat zij hun productaanbod daar nu ook in betrekken. Zij lanceren bijvoorbeeld duurzame merken of lijnen, omdat zij inzien dat er vraag is naar goederen die een neutrale impact hebben op het milieu gedurende de hele levenscyclus van het product.

Retailers zijn tevens bereid om duurzaamheid transparant te benaderen door zinvolle doelen te stellen en openlijk verslag te doen op basis van hun strategie hetgeen betekent dat ze ter verantwoording kunnen worden geroepen over hun progressie.

Als we dus over 10 jaar terugkijken en de factor bestuderen die een essentiële impact heeft gehad op het retailbedrijf op dezelfde manier als technologie dat de afgelopen 20 jaar heeft gehad, dan is dat duurzaamheid. Duurzaamheid zal dan weer een stap verder zijn: niet op zichzelf staand, maar allesomvattend. Een duurzaam retailbedrijf is dan het énige type retailbedrijf.


Leave a Reply

Your email address will not be published.