Energietransitie onder druk door schaliegas

in Sectors, Olie en Gas, 22.05.2013

Schaliegas is dit jaar niet weg te denken uit het nieuws. Experts wisten natuurlijk al jaren dat het winnen van aardgas uit schalie-gesteenten op tientallen kilometers diepte in de grond veel potentieel had en nu winning ervan met name in de Verenigde Staten (VS) in rap tempo groeit staat de markt op zijn kop. In de VS verzorgen tienduizenden installaties inmiddels de winning van zo’n 30 procent van alle gaswinning. Het gas heeft in de VS dan ook een ‘energierevolutie’ teweeggebracht omdat het land (veel) minder afhankelijk is geworden van olie-import uit het Midden-Oosten.

De rappe opkomst van schaliegas zet een ferme druk op de energieprijzen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor energieverbruikers maar heeft ook een keerzijde: het remt de transformatie naar een duurzame energiewereld die net weifelend op gang begon te komen. Duurzame vormen van energie – zoals windenergie, zonne-energie of andere duurzame productiewijzen – konden zich immers de afgelopen tien jaar naar het stadium van volwassenheid ontwikkelen vanuit de verwachting dat de energieprijzen in de toekomst zouden oplopen en dat de voorraden fossiele brandstoffen terugliepen. Bij zo’n prijsstijging breekt dan een moment aan waar duurzame energie de prijsconcurrentie met conventionele energievormen aankan.

De massale toevoer van schaliegas – en de grote nog winbare voorraden – doorbreekt dat sprookje. Vooralsnog tenminste. Want het is helemaal niet zeker dat er ook op (middel)lange termijn sprake zal zijn van goedkope energie. Weliswaar zijn de geschatte voorraden fossiele energie door het potentieel van schaliegas enorm opgevoerd, maar prijsvorming is niet alleen daarvan afhankelijk. Ook andere factoren spelen hierbij een rol, zoals de marktvraag die uiteraard sterk wordt beïnvloed door de groei van de wereldeconomie. Er zijn ook marktanalisten die nog steeds een wereld van hoge olieprijzen en schaarste voorzien. In zo’n wereld zal alleen efficiënter energiegebruik en de omschakeling naar duurzame energie de druk op de oliemarkt kunnen verlichten.

De toekomst is per definitie onvoorspelbaar. Maar het lijkt een zekerheidje dat we linksom of rechtsom en nu of straks naar een duurzame energievoorziening toe moeten. Bovendien is dat ook wat we vanuit een duurzame toekomst moeten willen. De rappe opkomst van schaliegas mag dat proces dan vertragen, maar we mogen ons er niet door laten afleiden. Voor Nederland is het zaak om te blijven inzetten op het ontdekken en toepassen van nieuwe technologieën, een gericht stimuleringsbeleid, het klaarmaken van netwerken (en meters) voor de opkomende decentrale energieproductie, en het vergroten van de capaciteit van internationale netwerken om duurzame energie te transporteren. Niet alleen omdat duurzame energie – ooit – prijstechnisch interessant wordt. Maar vooral om voor te sorteren op de toekomst waarin de consument er mogelijk om gaat vragen. Wat dat betreft is er een analogie mogelijk met de plofkip: die verdwijnt uit de schappen door maatschappelijke druk die tamelijk plotseling opkwam. Zoiets zou (op termijn) ook kunnen gebeuren in de energiewereld – al is de complexiteit en internationale verwevenheid totaal onvergelijkbaar met die van de plofkip – en dan is het de vraag welke partijen (en/of landen) in staat zijn een goed antwoord te bieden op dit maatschappelijke probleem.

Daarnaast dient er ook een helder overheidsbeleid te worden geformuleerd ten aanzien van schaliegas. Het staat buiten kijf dat het winnen van schaliegas kan bijdragen aan economische groei en wie niet inzet op schaliegas kan economische achterstand oplopen ten opzichte van landen die dat wel doen. De uitdaging is om de voor- en nadelen goed af te wegen en op basis daarvan heldere keuzes te maken.


2 Comments

 1. Ivar

  Bedankt voor de publicatie van deze interessante blog, was zeer interessant om te lezen.

 2. Pieter

  Schaliegas staat ter discussie. Dat is niet zonder reden. Ik zeg bij twijfel niet doen. Er zijn nog verschillende andere oplossingen in het energievraagstuk voor Nederland. Een beter milieu start bij jezelf.
  Donderdag 12 september 2013 is de dag van de duurzaamheid. Het is belangrijk dat huishoudens energiezuinig worden dat bespaard geld. Fossiele brandstoffen kunnen door een terugloop in energieverbruik ook langer worden benut. Duurzaamheid is de sleutel voor de toekomst. Nederland loopt op dit gebied al ruim achter op Duitsland. Op de beslissingen van de overheid hebben we geen invloed. Wel op ons eigen energieverbruik.
  Daarvoor is deze speciale cursus ontwikkelt.
  Hoe maak ik mijn huis energiezuinig
  Met de tips uit deze cursus kun je jouw huis verduurzamen en daarmee bijdragen aan een vermindering van de Co2 uitstoot.

 3. Stop Fracking

  Inderdaad erg interessant om te lezen. Wij willen Fracking tegen gaan en we vinden voornamelijk dat de overheid transparanter moet zijn over de winning van schaliegas en de gevolgens daarvan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.