Games in de zorg: doorgroeien uit de embryofase

in Topics, Extreme Digitalisering, Sectors, Gezondheidszorg, 24.10.2013

In Nederland zijn circa 300 gamebedrijven actief waarbij 3500 mensen werkzaam zijn. Hiermee behoren we als Nederland tot de top van de wereld. De gamesector is een groeiparel in onze economie.

De toepassing van games in de zorg kan een flinke impuls geven aan de kwaliteit van de zorg in het algemeen en de efficiency van zorgprocessen in het bijzonder. Dit is een aanlokkelijk perspectief en het is dan ook volstrekt logisch dat een aantal partijen, zoals Erasmus MC, AMC en Radboudumc, het domein van de ‘serious games’ of ‘applied games’ aan het ontdekken is. De GGZ-sector loopt qua toepassing voorop en een aantal zorgverzekeraars is bezig om te kijken hoe zij de ontwikkeling van applied games kunnen stimuleren. Een goed voorbeeld daarvan is zorgverzekeraar CZ met CbusineZ.

Er zijn prachtige voorbeelden van applied games in de zorg waarbij via games echte problemen in de echte wereld worden opgelost. Zo wordt er in de Verenigde Staten gewerkt aan Foldit. Dit is een online puzzel waarbij de denkkracht van gamers wordt gebruik om research te doen gericht op proteïnen. En GGzE is bezig een game te ontwikkelen die gebruikt wordt in de behandeling van autisme. Maar er zijn ook games die je leren hoe te reanimeren of er voor zorgen dat de therapietrouw wordt vergroot. Doel van applied games is bijna altijd het veranderen van gedrag en dat op een aantrekkelijke en effectieve manier.

Het potentieel van het toepassen van games in de Nederlandse zorg is dan ook enorm. Tegelijkertijd past ook nuance. Applied games zijn geen Haarlemmerolie voor alle problemen. Games kunnen alleen een serieuze bijdrage leveren aan de grote uitdagingen in de zorg als het werkveld uitgroeit van leuke aaibare experimenten naar schaalbare toepassingen die breed kunnen worden gebruikt. Games in de zorg moeten kortom de embryonale fase verlaten en opgroeien.

Wat daarvoor nodig is? De creatieve industrie en de zorg moeten de handen ineen slaan en elkaar goed begrijpen: Wat doet een zorginstelling en wat is een applied game. De games die ontwikkeld worden moeten goed ontwikkelde games zijn. Dit betekent dat ze gametechnisch sterk moeten zijn maar ook dat ze worden gevalideerd in hun gebruik en het te bereiken effect. Tevens is het belangrijk dat we af moeten stappen van de gedachte ‘spelletjes ontwikkelen’. De behoefte van de zorg ligt in het ontwikkelen van therapieën en/of behandelingen waar een game of game-element deel van uitmaakt.

Als Nederland moeten we eveneens zorgen dat games en gamebedrijven de kans krijgen om groter te groeien. Veelal zijn gamebedrijven klein met vijf tot tien werknemers. Het vooruit financieren van meer complexe en gevalideerde applied games is voor deze bedrijven – maar ook voor zorginstellingen – niet eenvoudig. Door volume te creëren en door (kapitaal)krachtige partijen bij elkaar te brengen kan dit worden opgelost. Het goede nieuws is dat onder andere met initiatieven als ’Growing Games’ hier hard aan wordt gewerkt. KPMG en vijfentwintig andere partners werken via Growing Games samen aan de groei van de game-industrie en de vergroting van de voorsprong die wij als Nederland hebben.

De grootste uitdaging voor de komende jaren zit daarom in de mindset: ’to take applied games seriously’.


Leave a Reply

Your email address will not be published.