Geen marginaal bestaan

in Topics, (Big) Data & Analytics, 08.04.2013

In het geweldige en verrassende boek ‘Freakonomics’ bespreken de auteurs de ontwikkeling van de criminaliteit in de Verenigde Staten in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw; na een forse toename van de misdaadcijfers in de jaren tachtig, volgde er in de jaren negentig een flinke daling. Experts buitelden over elkaar heen in hun verklaringen: economische groei, innovatieve politiestrategieën en strengere wapenwetgeving werden als redenen voor de daling aangevoerd. Op overtuigende wijze laten de auteurs Stephen Levitt en Steven Dubner zien dat deze verklaringen op zijn best een marginaal effect hadden. Veruit de belangrijkste verklaring voor de daling van de misdaadcijfers was de invoering van gelegaliseerde abortus in de Verenigde Staten in 1973. Hierdoor konden miljoenen laagopgeleide, arme en minderjarige meiden een abortus krijgen in plaats van hun ongeplande zwangerschap te voldragen en een kansarm kind op de wereld te zetten; kinderen die vijftien tot twintig jaar later terecht zouden komen in de criminaliteit en een bestaan in de marge.

Hoe komen de auteurs tot deze conclusie? Door analyse van historische data. Vergelijking van de criminaliteitscijfers uit de jaren tachtig en negentig met de abortuscijfers een kleine twintig jaar daarvoor laten een sterke correlatie zien. Een correlatie die robuust is bij vergelijking met andere staten en landen waar abortus op andere momenten is gelegaliseerd.

Levitt en Dubner trekken ten strijde tegen wat wel eens ‘conventional wisdom’ wordt genoemd; kennis die we met zijn allen voor waar aannemen, maar dat niet altijd is. Conventional wisdom is vooral gemakkelijk, prettig en past in ons wereldbeeld, bijvoorbeeld: slim politiewerk zorgt voor minder criminaliteit. De realiteit is vaak weerbarstiger. Met voldoende feitelijke data, het stellen van de juiste vragen en de tools om de analyse uit te voeren, gaan Levitt en Dubner de conventional wisdom te lijf en schatten die op haar waarde.

In het bedrijfsleven wordt ook steeds meer op basis van feiten en analyses gewerkt en wordt deze praktijk vaak aangeduid als ‘business analytics’ of simpelweg ‘analytics’. Een bekende voorvechter van deze praktijk is Thomas Davenport – die daar samen met Jeanne Harris het bekende boek ‘Competing on Analytics: The New Science of Winning’ over schreef. Waar bestuurders vroeger beslissingen vaak namen op hun onderbuikgevoel – hun conventional wisdom – zijn nu de bedrijven in het voordeel die analytics door de hele organisatie inzetten en zo een betere marktpositie weten te creëren.

De tijden veranderen, zoveel is duidelijk, maar veel bedrijven veranderen maar langzaam mee. Al decennialang is Excel het wondermiddel voor alle kwalen en staat ‘vooruitzien’ gelijk aan een nadere inspectie van de bottom line (omhoog? of toch vlak?). Maar let op: steeds vaker zien we een nieuw type analist die met de groeiende berg data en slimme tools de meest waanzinnige nieuwe inzichten genereert voor zijn/haar werkgever of klant. Zo kunnen slimme ondernemers en bestuurders gedegen besluiten nemen  – door feiten en analyses onderbouwd.

De enige optie is een vlucht naar voren. Trek de slimme analytische mensen aan, ontwikkel de tools en verras elkaar op inhoud. Wellicht moet soms de kennis aan boord gehaald worden via gerichte overnames of een specialistisch extern advies. Maar alleen dan kunnen ondernemingen in dit nieuwe tijdperk relevant blijven voor hun klanten en de voorsprong op hun concurrenten behouden. Achterblijven is opgeven. En opgeven leidt tot een bestaan in de marge.


Leave a Reply

Your email address will not be published.