Innovatie kost veel, maar levert nog veel meer op

in Topics, Innovatie, 15.01.2013

Het lijkt zo makkelijk. Je geeft gewoon je personeel een ‘Google Friday’ en dan gaat iedereen innoveren en komt alles goed. Mensen dromen graag van innovatie, willen de Willie Wortel van 2013 worden, winnen graag prijzen en worden graag gelauwerd. Maar nu de reality check. Het is niet zo makkelijk! Om een innovatieproject te laten slagen blijkt namelijk niet alleen een cool idee essentieel, maar ook doorzettingsvermogen, organisatie, zelfmanagement, heel graag willen, en oh ja: had ik doorzettingsvermogen al genoemd? Want ook al staat de organisatie erachter en is er tijd beschikbaar gesteld, dan moet er nog steeds iets gebeuren; innovatie gaat immers niet vanzelf.

Dit lijkt een negatieve blog te gaan worden. Dat is zeker niet de bedoeling en het laatste dat ik wil. Want de vruchten van innovatie zijn talrijk. Een investering van je tijd met een grotere ROI ken ik niet. Misschien wel juist omdat zoveel mensen onderweg afhaken en vanwege de relatieve – in dit geval in de praktijk bijna absolute – schaarste van afgeronde innovatieprojecten.

Een ander mogelijk misverstand dat ik met de eerste alinea zou kunnen oproepen is dat veel projecten gedoemd zijn te mislukken. Maar dat is niet waar! Elke stap in innovatie is de moeite waard. Sommige stappen leiden niet tot een prototype of eindproduct, maar dragen wel degelijk bij aan de essentiële gedachtevorming erover!

Wat er naar mijn mening aan schort ligt vooral op het gebied van het faciliteren van innovatie. Dit zou niet alleen uit het bieden van tijd moeten bestaan, maar vooral uit het vinden van gemotiveerde mensen en het komen tot teams met multidisciplinaire skill sets. Hierbij zijn organisatorische skills bijna even belangrijk als inhoudelijke skills. Immers, zonder enige vorm van organisatie gaat er niets gebeuren.

Ik pleit zeker niet voor eindeloze plannenmakerij, vergaderculturen en wat dies meer zij. Het gaat erom dat de organisatie faciliteert dat de gemotiveerde medewerkers zich kenbaar kunnen maken en zich aan elkaar kunnen linken in de eerdergenoemde teams. Dit kan met moderne, digitale middelen misschien nog wel beter dan met de ouderwetse bureaucratische tijgers. Maar het vergt wel discipline en commitment van de organisatie zelf.

Op individueel niveau houd ik het kort: doe iets, durf iets, steek je nek uit en zet vooral door!


Leave a Reply

Your email address will not be published.