Minister van Buitenlandse Handel: de noodzakelijke regisseur

in Topics, De Nieuwe Wereld, Vestigingsklimaat, 13.11.2012

Het lijdt geen twijfel: de economie van Nederland is zeer gebaat bij het aantrekken van buitenlandse bedrijven. We zijn daar traditioneel ook goed in, omdat we een aantal aantrekkelijke punten hebben voor buitenlandse investeerders. Het is juist nu zaak om deze punten goed over het voetlicht te brengen in het buitenland. Vanuit dat perspectief is het geweldig dat er in het nieuwe regeerakkoord een minister voor Buitenlandse Handel en ontwikkelingssamenwerking op het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt benoemd. De precieze taakinvulling zal nog moeten blijken, en het regeerakkoord zelf spreekt alleen van “het vergroten van de mogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf om te investeren in zich ontwikkelende landen, en ook voor het creëren van nieuwe coalities tussen bedrijven, NGO’s en particulieren (…)”.

Het promoten van Nederland als vestigingsplaats staat daar niet nadrukkelijk benoemd en de komende maanden zal blijken hoe de minister deze rol gaat invullen. Wat ons betreft mogen we best trots zijn op wat Nederland te bieden heeft aan investeerders en ook op de rol die Nederland speelt binnen de Europese Unie. Wat nodig is, is een beleid met de nodige assertiviteit en eenduidigheid in de communicatie. Op beide punten was de afgelopen jaren kritiek hoorbaar. Nederland zou zich niet nadrukkelijk genoeg ‘verkopen’ in het buitenland, en bovendien dingen verschillende regio’s ook nog eens naar de hand van de investeerder. De nieuwe minister heeft een unieke kans om die kritiek de kop in te drukken met een goed acquisitiebeleid. Een belangrijk pluspunt daarbij is dat het regeerakkoord een meer pro-Europese sfeer ademt dan de afgelopen jaren het geval was. Dat maakt de weg vrij om Nederland te promoten als sterk onderdeel van Europa.

Dit blog behoort tot de reeks artikelen voor De Nieuwe Wereld, thema Vestigingsklimaat. De Nieuwe Wereld is een initiatief van Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio dat mede mogelijk gemaakt wordt door KPMG. Lees meer over De Nieuwe Wereld.


Leave a Reply

Your email address will not be published.