Modern opdrachtgeverschap prikkelt bouw tot creativiteit

in Sectors, Bouw, Topics, De Nieuwe Wereld, Topics, Innovatie, 07.12.2012

Bijdrage uit FD Outlook Special Innovatiekracht, 7 december 2012

De overheid wil geen snelweg. De overheid wil dat burgers soepel van A naar B bewegen. Deze wereld van verschil laat zich gelukkig ook steeds nadrukkelijker zien in de vraag die de overheid stelt aan de bouwsector. In de oude wereld schreef de overheid een gedetailleerd bestek uit en konden bouwers alleen op prijs concurreren. Vernieuwing was ver te zoeken. In de nieuwe wereld worden bouwers geprikkeld tot intelligentie en creativiteit om een oplossing te bedenken die betaalbaar en goed is. Die nieuwe wereld is zichtbaar op een breed terrein.  De recente aanbesteding van de nieuwe infrastructuur van de A1/A9 tussen Diemen en Almere is een voorbeeld waarin marktpartijen een plan indienden voor zowel financiering, ontwerp en realisatie als langdurig beheer en onderhoud. Het hoeft echter niet te gaan om grote projecten, het kan ook op lokaal niveau. Waarom zou een gemeente het complete beheer en onderhoud van een wijk niet voor tientallen jaren in de markt zetten en de creativiteit van de inschrijvers prikkelen door te sturen op een set kwaliteitscriteria? En waarom zou een school marktpartijen niet vragen om de energievoorziening volledig over te nemen.

Dit denken grijpt rap om zich heen, mede gestimuleerd door druk op budgetten. Overheden kunnen hiermee immers kosten besparen en toch de kwaliteit behouden of zelfs versterken. Alleen partijen die dit nieuwe denken omarmen hebben een toekomstvaste strategie en kunnen kansen pakken.

Dat gaat echter niet vanzelf. Zo moet de overheid het opdrachtgeverschap anders inrichten en de kwaliteit op een andere manier gaan monitoren. En de bouwers – die veelal samenwerken met andere marktpartijen – moeten werken aan een goede vertrouwensbasis in die samenwerking. Bij de start van een project moeten ze eerder met andere partijen aan tafel en ruimte bieden aan elkaars expertise. Het venijn zit in dit geval dus in de start, waar partijen in elk geval volledig helder moeten zijn over elkaars belangen en gaan opereren vanuit het gedeelde belang. In essentie gaat het om de kunst van het loslaten en elkaar op een andere manier vasthouden.

De FD Outlook Special Innovatiekracht is onderdeel van de Nieuwe Wereld, een initiatief van Het Financieele Dagblad en BNR Nieuwsradio dat mede mogelijk gemaakt wordt door KPMG. Lees meer over dit initiatief.


Leave a Reply

Your email address will not be published.