‘More is less’

in Sectors, Financial Services, 19.06.2012

Auteur: Hanneke van de Laar, bestuursvoorzitter FLAIRS en productmanager klantinformatie bij ING Bank

Iedereen zal het met me eens zijn als ik zeg dat banken zich momenteel in een uitdagende positie bevinden. De afgelopen jaren – met name gevoed door de financiële crisis – waren uitdagend en het imago van banken is er niet beter op geworden. Ook de komende jaren zijn een uitdaging voor de jonge bankier. Kunnen we dat imago ‘uitdeuken’? En zo ja, hoe?

De belangrijkste, en misschien zelfs enige stakeholder die hierin een rol speelt is dé klant. En dé klant van nu is niet meer dé klant van vroeger. De klant ziet een bank niet meer zozeer als een commerciële onderneming, maar een financiële instelling waar je spaargeld ‘veilig’ is. In algemene zin kun je stellen dat er een shift heeft plaatsgevonden van ‘Less is more’ naar ‘More is less’. De klant van nu is kritischer, oplettender, veeleisender en beter geïnformeerd dan jaren geleden. Meer waarde wordt gehecht aan transparantie, een vermindering in productkeuzes en aan vermindering van de kosten van de dienstverlening. Daarbij staat – natuurlijk – een klantvriendelijke en snelle, foutloze serviceverlening voorop. Maar dat wordt door de klant als een ‘vanzelfsprekend goed’ beschouwd; geen unique selling point maar een ‘hygiënefactor’ voor banken.

Naast de klant spelen ook de toezichthouder en de overheid een grote rol. De uitdaging is om een zo goed mogelijk stelsel te creëren waar alle partijen – toezichthouder, de overheid, banken en klanten – van kunnen profiteren. Met alle nodige regelgeving die de laatste jaren extra erbij zijn gekomen binnen de bankensector, maakt dat dit samenspel niet onnodig complex? Te complex om de klant van nu te kunnen bedienen? Moeten we ons niet, net zoals de klant, meer gaan richten op minder? Minder regelgeving? Op minder controles? Op minder bemoeienis? More is less, schreef ik al. Geldt dit niet ook voor alle regels waar financiële instellingen aan worden gehouden?

Naast bovenstaand vraagstuk, zijn er tal van andere onderwerpen die de jonge bankier bezig houden. Sinds 2006 is er een podium waar de jonge bankier van zich kan laten horen. Een aantal ambitieuze jonge bankiers van de banken Fortis(ex), Van Lanschot, ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Reaal sloegen de handen ineen en zo is de stichting FLAIRS ontstaan. Doel van FLAIRS is om jonge bankiers minimaal 1x per jaar bij elkaar te brengen; voor inspiratie en om te netwerken. Wat we beogen te realiseren met FLAIRS is om alle ambitieuze jonge bankiers net dat extraatje mee te geven om binnen de eigen bank de discussie en uitdagingen op te gaan zoeken waar we als bank mee geconfronteerd worden. Het is een feit dat wij, als jonge bankier, uiteindelijk DE toekomst van de banken gaan worden. Gaan we dan door op de soms wat gezapige weg van de ‘oude bankier’? Of kiezen we juist voor een weg waar wij ons als jonge bankier in kunnen vinden? De klant centraal stellen, de vanzelfsprekende verwachte service- en dienstverlening die we horen te bieden en de klant beschermen? More is less voor een succesvolle bankonderneming?

FLAIRS zal dit jaar dieper ingaan op het thema Grenzeloos en in workshops, debatten en presentaties van externe sprekers het thema verder uitdiepen. FLAIRS vindt plaats op vrijdag 5 oktober en is voor elke jonge bankier (van elk van vijf bovengenoemde banken) toegankelijk mits hij/zij is aangesloten bij de jongerenvereniging van de bank. Meer informatie is te vinden op www.flairs.nl.

De inzichten en meningen in deze blog zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs de inzichten en meningen van KPMG Advisory N.V. of een andere KPMG member firm weer.


Leave a Reply

Your email address will not be published.