Naar een duurzaam beloningssysteem

in Topics, De Nieuwe Wereld, Sectors, Financial Services, 12.06.2012

Auteur: Tim Neijs, student aan de Duisenberg School of Finance

Het vertrouwen in banken is de afgelopen jaren sterk onder druk komen te staan. Instellingen vielen om als gevolg van het nemen van ongecontroleerde risico’s en het management van banken, die op kosten van de belastingbetaler gered waren, kregen nog vaak een forse beloning mee ook. Logischerwijs heeft dit tot veel onvrede geleid. Hoe herstellen we dit vertrouwen? Hoe zorgen we ervoor dat de klant weer centraal komt te staan en dat er niet meer zuiver voor eigen gewin wordt gehandeld waarbij iemand anders voor de kosten van wangedrag opdraait?

Er is al veel aandacht besteed aan stabiliteit van banken door hernieuwde kapitaaleisen. Het is echter ook belangrijk oog te hebben voor het handelen van de bank en zijn werknemers: door de juiste stimuli te creëren zal de bank ook oog hebben voor zijn eigen gezondheid en de maatschappij.

Handelsafdelingen van banken zorgen voor een significant deel van het inkomen van banken, maar het handelen brengt ook risico’s met zich mee. Het is van groot belang dat de prikkels om risico’s te nemen beperkt zijn. Natuurlijk zijn er soms lastige dilemma’s voor een manager. Als een handelaar door het overtreden van zijn limieten miljoenen euro’s binnenhaalt, trap je hem/haar er dan uit of moet je zo’n persoon belonen? Het zijn echter juist dit soort acties die banken onderuit kunnen halen met enorme schade tot gevolg. Flexibiliteit ten aanzien van risicolimieten moet daarom beperkt worden.

Door variabele beloningen in te stellen die twee kanten op werken – niet alleen maar meer als je goed presteert, maar ook minder als je matig presteert – kan je voor een groot deel voorkomen dat een slecht presterende handelaar een grote gok maakt in de hoop weer goed uit te komen.
Ook wat betreft het algemeen bankbeleid kunnen er stappen gemaakt worden: beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen is tot nu toe veelal een ‘eiland’ binnen een bank: slechts een relatief kleine groep is betrokken bij het realiseren van dergelijke doelstellingen en bij het uiteindelijk evalueren van de prestaties van banken wordt toch weer naar (korte termijn) financiële performance gekeken.

Banken zijn niet los te zien van de maatschappij. Zonder banken zal de economie nauwelijks functioneren. Door de grote verbondenheid van deze financiële instellingen kan de neergang van één bank tot een totale neergang van het financiële systeem leiden. De bevolking in het algemeen is daarom ook een belangrijke stakeholder en het bankenbeleid dient dan ook rekening te houden met de belangen van deze groep.

De algehele focus van een bank kan de juiste richting op gestuurd worden door een plan op te stellen voor de langere termijn met daarin doelstellingen ten aanzien van het maatschappelijk functioneren van een bank en te zorgen dat ‘succes’ en daarmee compensatie ook afhangt van het behalen van die doelstellingen. Hierbij is het belangrijk dat niet alleen de bank zelf de doelen bepaalt: ze kunnen vastgesteld worden in samenspraak met bijvoorbeeld de toezichthouder, de overheid en belangengroepen. Het beoordelen van deze prestaties kan gedaan worden door een onafhankelijke firma.

Gecombineerd met variabele beloningen die over een langere periode vrijkomen, kunnen managers en werknemers de juiste prikkels krijgen. Als bijvoorbeeld achteraf blijkt dat klanten sterk benadeeld zijn, of dat de positie van een bank dusdanig zwak is dat de overheid moet ingrijpen, dan vervalt (een deel van) het resterende deel van de beloningen. Op deze manier is er meer aandacht is voor de gevolgen van bepaalde handelingen op de lange termijn.

Risico’s binnen banken en daarmee de kans op omvallen zijn nooit geheel uit te sluiten, maar door het hierboven voorgestelde beleid kan een grotere maatschappelijke betrokkenheid van banken worden bereikt en kunnen roekeloosheid en inhaligheid worden verminderd.

De inzichten en meningen in deze blog zijn die van de auteur en geven niet noodzakelijkerwijs de inzichten en meningen van KPMG Advisory N.V. of een andere KPMG member firm weer.


Leave a Reply

Your email address will not be published.