Slimste meter

in Sectors, Energie, Topics, Extreme Digitalisering, 17.04.2013

Jarenlang werd er over gefantaseerd en gedebatteerd, en nu begint het echt realiteit te worden: de slimme meter verovert Nederland. Het is geen kleinschalige proeftuin meer te noemen, nu jaarlijks zo’n 400.000 huishoudens worden voorzien van een slimme meter die nieuwe mogelijkheden biedt om energieverbruik in huis of op afstand te meten. Marktpartijen kunnen nu dus serieus onderzoeken wat dat voor mogelijkheden voor nieuwe diensten met zich meebrengt. Een niet te onderschatten factor is daarbij de privacy van gebruikers, een onderwerp waarover in de aanloop naar de uitrol hevig werd gediscussieerd.

Welke kansen liggen er? En wie kan de kansen pakken? Om die vragen goed te beantwoorden is het verstandig om de slimme meter in een iets breder perspectief te zien. Een van de grote trends is dat we steeds verder naar een samenleving gaan waarin alles met alles is verbonden, van smartphone tot wasmachine. Het ‘internet of things’ is voor een deel nog toekomstperspectief maar is in rap tempo aan het ontstaan nu steeds meer elektronische apparatuur is verbonden met het internet. Ook apparaten als CV-ketels, thermostaten, koelkasten, televisies, alarminstallaties en dergelijke zijn straks allemaal met elkaar verbonden. Juist dat biedt kansen. Het is immers niet de hoeveelheid data, maar vooral de combinatie van data, die nieuwe toepassingen mogelijk maakt. Toepassingen die nu voor een deel nog niet eens zijn te voorspellen.

Met de opkomst van zo’n wereld ontstaat er ruimte voor een partij die daarin de regie neemt en consumenten helpt om de apparaten aan elkaar te knopen en daarmee aantoonbare voordelen te realiseren. Het monitoren van het energieverbruik – desgewenst tot op apparaatniveau – legt onder meer mogelijkheden bloot voor energiebesparingen en is voor een deel van de consumenten zeker een aantrekkelijke propositie. In de markt zijn nu diverse partijen actief om zich hiermee te profileren. Vooral energieleveranciers brengen toepassingen en apparaten op de markt die het energieverbruik monitoren, het mogelijk maken om apparaten op afstand te bedienen via een smartphone of verschillende apparaten in huis aan elkaar verbinden. Het is echter maar de vraag of energieleveranciers de meest voor de hand liggende partijen zijn om dit te doen. Er zit immers iets tegenstrijdigs in: een leverancier die zijn klant helpt energie te besparen snijdt daarmee in eigen vlees, want het verdienmodel van de leveranciers is immers niet gebaat bij energiebesparing. Zij hebben dan ook op zijn minst de schijn tegen. Het heeft er hier en daar dan ook veel van weg dat de aanbiedingen rondom de slimme meter meer een lokkertje zijn om nieuwe klanten te werven dan een goed doordacht hulpmiddel om energie te besparen

Het is veel logischer als netwerkbedrijven in deze nieuwe markt stappen, want zij hebben een onafhankelijke positie. Als de investering in de uitrol van de slimme meter – zeer kapitaalsintensief – toch al is gedaan, is de stap naar het ontwikkelen van toepassingen eromheen maar relatief klein. Het is dan verstandig – zeker in het licht van de hoog opgelopen privacydiscussie – om twee zaken goed te scheiden. Enerzijds voert de netbeheerder de wettelijke taak uit en leest 6 keer per jaar de meter uit. Anderzijds ontwikkelt men nieuwe toepassingen vanuit de mogelijkheden van de genetwerkte samenleving om daarmee de consument te stimuleren energie te besparen. Als deze toepassingen goed genoeg zijn, zullen veel consumenten graag de data willen verzamelen en ook de slimme meter daarin betrekken.
De uitdaging: toepassingen ontwikkelen die aantrekkelijk genoeg zijn voor consumenten. Die aantoonbaar leiden tot besparing of meer gemak en comfort. Wie ontwikkelt de slimste meter?


Leave a Reply

Your email address will not be published.