Startups en corporates: draai niet om elkaar heen

in Topics, Startups, 28.11.2013

Startups en grote ondernemingen hebben elkaar in potentie veel te bieden. Startups beschikken over het lef, de ondernemingszin en de innovatiekracht die grote ondernemingen vaak ontberen. Maar het proces om tot een win-win situatie te komen blijkt lastig. Hoe verhoog je de kans op een vruchtbare samenwerking?

Startups zouden in een eerder stadium hun ideeën moeten voorleggen aan grote ondernemingen. Als beide partijen zich in deze fase kwetsbaar opstellen en openstaan voor het wegnemen van de bottlenecks, kunnen innovatieve concepten worden uitgewerkt tot een vermarktbaar product. Belangrijk hierbij is dat grote ondernemingen meer openstaan voor het voeren van die dialoog en niet een volledig uitgewerkt en uitrolbaar product verwachten.

In de onderlinge communicatie is het belangrijk om te zeggen waar het op staat. Door van tevoren te bespreken wat er van elkaar wordt verwacht, worden teleurstellingen voorkomen en wordt het proces versneld. Nog te vaak draaien partijen te lang om elkaar heen. Voor startups ligt hier de verantwoordelijkheid om eerder onder ogen te komen wanneer er geen goede match is en zij op zoek moeten naar een andere partij.

Kip met gouden eieren

Het starten van pilots die mogen mislukken is een goede manier om de proef op de som te nemen en met veel ambitie aan het project te beginnen. Lukt het uiteindelijk niet om de pilot te laten slagen, dan hebben beide partijen er in ieder geval van geleerd. Lukt het wel, dan is de vertrouwensband al direct gelegd en biedt dit mooie kansen voor de toekomst.

Dit blog behoort tot de reeks blogs die verschijnen rondom het evenement en onderzoeksrapport KPMG New Horizons. Lees meer over New Horizons.


Leave a Reply

Your email address will not be published.