Think and act like a startup

in Topics, Startups, 06.05.2014

Startups worden meer en meer erkend als de drijvende kracht achter vernieuwing en technologische ontwikkeling. Wat doen startups anders dan gevestigde ondernemingen? Hoe lukt het ze nieuwe technologische oplossingen te ontwikkelen en te lanceren zonder de resources die bestaande partijen tot hun beschikking hebben?

Inspelen op technologische ontwikkeling
Startups hebben vanzelfsprekend de wil en noodzaak om hun product en daarmee hun onderneming te laten slagen. Deze natuurlijke drive zorgt ervoor dat startups vooroplopen in innovatie. Echter, er zijn meer lessen te leren van de wijze waarop startups invulling geven aan het ontwikkelen van technologische oplossingen. Succesvolle startups kenmerken zich door het maken van duidelijke keuzes.

1) Zet de eindgebruiker centraal: startups ontwikkelen hun product met de eindgebruiker als belangrijkste stakeholder. In korte ontwikkelslagen komen startups al experimenterend met de eindgebruiker tot een optimale oplossing. Voorkeuren van andere stakeholders zoals management, aandeelhouders en leveranciers zijn van ondergeschikt belang.
2) Los één specifiek probleem op: startups zoeken gericht naar een technologische oplossing voor één specifiek probleem. Ze verspillen geen energie en tijd aan het ontwikkelen van requirements die niet direct bijdragen aan het oplossen van het probleem. Wanneer het probleem helder is wordt de valkuil “boil the ocean” gemeden.
3) Focus in de marktpropositie: veel startups kiezen ervoor om een pure technologie speler te zijn met één duidelijk product in de markt. Hiermee voorkomt men dat een verzameling van diensten en producten ontstaat die alleen al vanwege de complexiteit extra management aandacht vereist. Vaak worden partners betrokken voor bijvoorbeeld implementatie en sales activiteiten.

Omarmen van technologische mogelijkheden
De innovatiekracht van de startup wordt nog eens versterkt door de tech savviness van deze partijen. Ook in de eigen bedrijfsvoering worden nieuwe technologische mogelijkheden omarmd. Niet gehinderd door enige legacy en/of politiek kunnen startups volop gebruikmaken van nieuwe tools en oplossingen om hun bedrijf te runnen. Natuurlijk gelden bij het gebruik van nieuwe tools diverse privacy en security bezwaren. Echter, alleen al door de mindset te richten op wat wel kan, i.p.v. wat niet kan, is al winst behaald.

4) Maak gebruik van gratis en low cost tools: startups gebruiken tools als Skype, LinkedIn, Trello en Google Docs als vervanging voor telefoonabonnementen, CRM systemen, projectmanagement pakketten en office applicaties.
5) Vind het wiel niet opnieuw uit: daar waar startups kunnen, maken ze in de ontwikkeling van hun software gebruik van reeds bestaande oplossingen. In oplossingen als Github wordt gezamenlijk software ontwikkeld met mogelijkheid gebruik te maken van open source code en Sketch biedt ontwerpen voor interfaces, websites, inonen etc..
6) Make it fun: als alternatief voor een heidag kiezen startups veelal voor deelname aan een hackathon. Een hackathon is in de kern een sociale activiteit waarin kennis uitgewisseld wordt, met als doel het ontwikkelen van bruikbare software. In een dag tot een week wordt door developers, designers en project managers een product ontwikkeld.

Mijn tip aan bestaande ondernemingen die met nieuwe technologie aan de slag gaan is: think and act like a startup! De 6 lessen uit dit blog kunnen daar bij helpen.

Deze blog behoort tot de reeks inzichten die horen bij het KPMG-dossier ‘Hoe overleef ik als bestuurder The Age of Disruption’. Een initiatief rondom het thema Extreme Digitalisering.


Leave a Reply

Your email address will not be published.